Lianhua Qiwen Yin 坤德莲花清瘟饮Golden Bell Cleansing Decoction

$100.00

Supplement Facts:

forsythia (Lian Qiao) Honeysuckle (Jin Yin Hua) Bitter Apricot Seed (Xin Ren) Raw Gypsum (Sheng Shi Gao) Isatis Root (Ban Lan Gen) Dryopteris Root (Guan Zhong) Houttuynia (Yu Xing Cao) Patchouli (Huo xiang) Rhubarb (Da Huang) Glossy Privet Fruit (Nv Zhen Zi) Astragalus Root (Huang Qi) Mentha (Bo He) Licorice Root (Gan Cao)

Lianhua Qiwen Yin 坤德莲花清瘟饮Golden Bell Cleansing Decoction
You have successfully subscribed!
简体中文