Huang Qi Jian Zhong Tang 黄耆建中汤Astragalus Combination

$35.00
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang)
Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao),
White Peony Root (Bai Shao),
Astragalus Root (Huang Qi),
Cinnamon Twig (Gui Zhi),
Jujube Berry (Da Za0),
Maltose (Yi Tang).
Huang Qi Jian Zhong Tang 黄耆建中汤Astragalus Combination
You have successfully subscribed!
简体中文