Xiang Sha Ping Wei San 香砂平胃散Cyperus & Crataegus Formula

$35.00

Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang),
Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao),
White Peony Root (Bai Shao),
Medicated Leaven (Shen Qu),
Black Atractylodis Rhizome (Cang Zhu),
Cratagus Fruit (Shan Zha),
Amomum Fruit (Sha Ren),
Bitter Orange (Zhi Qiao).
Magnolia Bark (Hou Pu),
Barley Sprouts (Mai Ya),
Cirtus Peel (Chen Pi),
Cyperus (Xiang Fu).

Xiang Sha Ping Wei San 香砂平胃散Cyperus & Crataegus Formula
You have successfully subscribed!
简体中文