Fang Feng Tong Sheng San 防风通圣散

$35.00
Divaricate Saposhnikovia (Fang Feng), Fineleaf Schizonepeta (Jing Jie), Weeping Forsythia Fruit (Lian Qiao), Chinese Ephedrs (Ma Huang), Wild Mint (Bo He), Szechwan Lovage Rhizome (Chuan Xiong), Chinese Angelica (Dang Gui) , White Peony Root (Bai Shao), Largehead Atractylodes Rhizome (Bai Zhu), Common Gardenia Fruit (Shan Zhizi), Tangute Rhubarb (Da Huang), Glauber's Salt (Mang Xiao), Baikal Skullcap Root (Huang Qin), gypsum (Shi Gao), Balloonflower Root (Jie Geng), Liquorice Root (Gan Cao), Talc (Hua Shi)
Fang Feng Tong Sheng San 防风通圣散
You have successfully subscribed!
简体中文