Huan Shao Dan 还少丹Lycium Formula

$35.00
Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang)
Hoelen (Fu Ling), Jujube Berry (Da Zao)
Mountain Yam Rhizome (Shan Yao), :
Sweetflag Rhizome (Shi Chang Pu):
Paper Mulberry Fruit (Chu Shi Zi), -
Dogwood Fruit (Shan Zhu Yu),
Cyathula Root (Chuan Niu Xi),
Schizandra Fruit (Wu Wei Zi), ;
Fennel Fruit (Xiao Hui Xiang), .
Cistanche (Rou Cong Rong),
Eucommia Bark (Du Zhong),
Polygala Root (Yuan Zhi),
Morinda Root (Ba Ji Tian), ;
Lycium Berry (Gou Qi Zi),
Huan Shao Dan 还少丹Lycium Formula
You have successfully subscribed!
简体中文