Tong Qiao Huo Xue Tang 通窍活血汤Persica & Cnidium Combination

$35.00

Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang)
Red Peony Root (Chi Shao).
Spring Onion (Cong Bai),
Peach Kernal (Tao Ren),
Cnidium (Chuan Xiong),
Jujube Berry (Da Zao).
Saffower (Hong Hua).

Tong Qiao Huo Xue Tang 通窍活血汤Persica & Cnidium Combination
You have successfully subscribed!
简体中文