Ge Hua Jie Cheng Tang 葛花解酲汤Pueraria Flos Awaken Combination

$35.00
Hoelen (Fu Ling), Citrus Peel (Chen Pi),
Dried Ginger Rhizome (Gan Jiang),
Cardamon Cluster (Bai Dou Kou),
Polyporus Sclerotum (Zhu Ling),
Atractylodis Rhizome (Bai Zhu),
Green Tangerine Peel (Qing Pi),
Medicated Leaven (Shen Qu),
Ginseng Root (Ren Shen),
Amomum Fruit (Sha Ren),
Alisma Rhizome (Ze Xie),
Costus Root (Mu Xiang)
Kudzu Flower (Ge Hua)
Ge Hua Jie Cheng Tang 葛花解酲汤Pueraria Flos Awaken Combination
You have successfully subscribed!
简体中文