Zhu Ru Wen Dan Tang 竹茹温胆汤Bamboo & Ginseng Combination

$35.00

Buplerum Root (Chai Hu), Hoelen (Fu Ling),
Jujube Berry (Da Zao), Cyperus (Xiang Fu),
Prepared Pinellia Rhizome (Zhi Ban Xia),
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang),
Dwarf Lily-Turf Root (Mai Men Dong),
Immature Bitter Orange (Zhi Shi),
Coptis Rhizome (Huang Lian),
Bamboo Shavings (Zhu Ru),
Platycodon Root (Jie Geng),
Ginseng Root (Ren Shen),
Licorice Root (Gan Cao),
Citrus Peel (Chen Pi).

Zhu Ru Wen Dan Tang 竹茹温胆汤Bamboo & Ginseng Combination
You have successfully subscribed!
简体中文