Yu Nu Jian 玉女煎Rehmannia& Gypsum Combination

$35.00

Dwarf Lily-Turf Root (Mai Men Dong),
Anamarrhena Rhizome (Zhi Mu).
Cyathula Root (Chuan Niu Xi).
Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang),
Gypsum (Shi Gao).

Yu Nu Jian 玉女煎Rehmannia& Gypsum Combination
You have successfully subscribed!
简体中文