Du Huo Ji Sheng Tang 独活寄生汤 Duhuo & Loranthus Combination

$35.00
Hoelen (Fu Ling), Licorice Root (Gan Cao),
Mulberry Mistletoe Stems (Sang Ji Sheng),
Gentiana Macrophylla Root (Qin Jiao),
Rehmannia Root (Sheng Di Huang),
Pubescent Angelica Root (Du Huo),
Chinese Angelica Root (Dang Gui),
Saposhnikovia Root (Fang Feng),
Cinnamon Inner Bark (Gui Xin).
Cyathulae Root (Chuan Niu Xi),
White Peony Root (Bai Shao).
Chinese Wild Ginger (Xi Xin).
Eucommia Bark (Du Zhong).
Ginseng Root (Ren Shen),
Cnidium (Chuan Xiong).
Du Huo Ji Sheng Tang 独活寄生汤 Duhuo & Loranthus Combination
You have successfully subscribed!