Zhi Gan Cao Tang 炙甘草汤Baked Licorice Combination

$35.00

Jujube Berry (Da Zao), Gelatin (E Jiao),
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang),
Dwarf Lily-Turf Root (Mai Men Dong),
Rehmannia Root (Sheng Di Huang),
Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao),
Ginseng Root (Ren Shen).
Cinnamon Twig (Gui Zhi).
Linum (Huo Ma Ren).

Zhi Gan Cao Tang 炙甘草汤Baked Licorice Combination
You have successfully subscribed!
简体中文