Ji Sheng Shen Qi Wan 济生肾气丸Rehmannia Ten Formula

$35.00
Mountain Yam Rhizome (Shan Yao),
Peony Root Bark (Mu Dan Pi Xi),
Dogwood Fruit (Shan Zhu Yu),
Cyathula Root (Chuan Niu Xi),
Plantago Seed (Che Qian Zi),
Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang),
Cinnamon Bark (Rou Gui),
Alisma Rhizome (Ze Xie),
Hoelen (Fu Ling).
Ji Sheng Shen Qi Wan 济生肾气丸Rehmannia Ten Formula
You have successfully subscribed!
简体中文