Qing Qi Hua Tan Wan 清气化痰汤Clear Qi& Transform Phlegm Formula

$50.00

Chinese Skullcap Root (Huang Qin)
Tricosanthes Seed (Gua Lou Ren)
Pinellia Rhizome (Processed) (Ban Xia (Zhi))
Arisaema Pulvis (Dan Nan Xing)
Tangerine Mature Rind (Chen Pi)
Apricot Seed (Xing Ren)
Poria Sclerotium (Fu Ling)
Bitter Orange Young Fruit (wheat-fried) (Zhi Shi (Fu Chao))

Qing Qi Hua Tan Wan 清气化痰汤Clear Qi& Transform Phlegm Formula
You have successfully subscribed!
简体中文