Gui Pi Tang 归脾汤Ginseng & Longan Combination

$35.00
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang)
Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao),
Chinese Angelica Root (Dang Gui)
Sour Jujube Seed (Suan Zao Ren)
Atractylodis Rhizome (Bai Zhu)
Astragalus Root (Huang Qi),
Ginseng Root (Ren Shen),
Flesh of the Longan Fruit (Long Yan Rou),
Polygala Root (Yuan Zhi),
Costus Root (Mu Xiang).
Jujube Berry (Da Zao)
Hoelen (Fu Ling).
Gui Pi Tang 归脾汤Ginseng & Longan Combination
You have successfully subscribed!
简体中文