Gui Zhi Tang 桂枝汤Cinnamon Combination

$35.00

Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang)
Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao),
White Peony Root (Bai Shao),
Cinnamon Bark (Gui Zhi),
Jujube Berry (Da Zao).

Gui Zhi Tang 桂枝汤Cinnamon Combination
You have successfully subscribed!
简体中文