Qi Ju Di Huang Wan 杞菊地黄丸Lycium,Chrysanthemum &Rehmannia Formula

$35.00

Mountain Yam Rhizome (Shan Yao),
Tree Peony Root Bark (Mu Dan Pi),
Chrysanthemum Flower (Ju Hua),
Dogwood Fruit (Shan Zhu Yu),
Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang),
Lycium Fruit (Gou Qi Zi),
Alisma Rhizome (Ze Xie):
Hoelen (Fu Ling).

Qi Ju Di Huang Wan 杞菊地黄丸Lycium,Chrysanthemum &Rehmannia Formula
You have successfully subscribed!
简体中文