San Zhong Kwei Jian Tang 散肿溃坚汤Forsythia & Laminaria Combination

$35.00

Forsythia Fruit (Lian Qiao), Laminaria (Kun Bu)
Chinese Angelica Root Tails (Dang Gui Wei)
Chinese Gentiana Root (Long DanCao),
Baked Licorice Root (ZhiGan Cao),
Trichosanthis Root (Tian Hua Fen),
Phellodendron Bark (Huang Bai),
Anemarrhena Rhizome (Zhi Mu),
Bugbane Rhizome (Sheng Ma),
Coptis Rhizome (Huang Lian),
Bulrush Rhizome (San Leng),
White Peony Root (Bai Shao),
Baical Skullcap (Huang Qin),
Platycodon Root (Jie Geng},
Curcuma Rhizome (E Zhu),
Buplerum Root (Chai Hu),
Kudzu Root (Ge Gen).

San Zhong Kwei Jian Tang 散肿溃坚汤Forsythia & Laminaria Combination
You have successfully subscribed!
简体中文