Chuan Xiong Cha Tiao San 川芎茶调散 Cnidium & Tea Formula

$35.00
Schizonepeta Stem or Bud (Jing Jie)
Saposhnikovia Root (Fang Feng),
Notopterygium Root (Qiang Huo),
Chinese Wild Ginger (Xi Xin),
Licorice Root (Gan Cao),
Cnidium (Chuan Xiong),
Angelica Root (Bai Zhi),
Peppermint (Bo He).
Chuan Xiong Cha Tiao San 川芎茶调散 Cnidium & Tea Formula
You have successfully subscribed!
简体中文