Shao Fu Zhu Yu Tang 少腹逐淤汤Dang Gui & Corydalis Combination

$35.00

Dried Ginger Rhizome (Gan Jiang),
Chinese Angelica Root (Dang Gui).
Corydalis Rhizome (Yan Hu Suo)
Fennel Fruit (Xiao Hui Xiang)
Red Peony Root (Chi Shao).
Typhae Pollen (Pu Huang).
Cinnamon Bark (Rou Gui)
Cnidium (Chuan Xiong).
Myrrh (Mo Yao).

Shao Fu Zhu Yu Tang 少腹逐淤汤Dang Gui & Corydalis Combination
You have successfully subscribed!
简体中文