Xiao Chai Hu Tang 小柴胡汤Minor Bupleurum Combination

$35.00

Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang),
Baicat Skullcap (Huang Qin),
Bupleurum Root (Chai Hu),
Prepared Pinellia Rhizome (Ban Xia),
Ginseng Root (Ren Shen),
Licorice Root (Gan Cao),
Jujube Berry (Da Zao)

Xiao Chai Hu Tang 小柴胡汤Minor Bupleurum Combination
You have successfully subscribed!
简体中文