Tian Wang Bu Xin Dan 天王补心丹Ginseng & Zizyphus Formula

$35.00

Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang)
Dwarf Lily-Turf Root (Mai Men Dong),
Rehmannia Root (Sheng Di Huang),
Sweetflag Rhizome (Shi Chang Pu),
Asparagus Tuber (Tian Men Dong),
Chinese Angelica Root (Dang Gui),
Sour Jujube Seed (Suan Zao Ren),
Black Figwort Fruit (Xuan Shen),
Coptis Rhizome (Huang Lian),
Schizandra Fruit (Wu Wei Zi),
Platycodon Root (Jie Geng),
Ginseng Root (Ren Shen),
Polygala Root (Yuan Zhi),
Biota Seed (Bai Zi Ren),
Salvia Root (Dan Shen),
Poria Root (Fu Shen).

Tian Wang Bu Xin Dan 天王补心丹Ginseng & Zizyphus Formula
You have successfully subscribed!
简体中文