Si Jun Zi Tang 四君子汤Four Major Herb Combination

$35.00

Atractylodis Rhizome (Bai Zhu),
Ginseng Root (Ren Shen),
Prepared Licorice Root (Zhi Gan Cao),
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang),
Jujube Berry (Da Zao),
Hoelen (Fu Ling).

Si Jun Zi Tang 四君子汤Four Major Herb Combination
You have successfully subscribed!
简体中文