You Gui Wan 右归丸Lycium & Corni Formula

$35.00

Mountan Yam Rhizome (Shan Yao)
Chinese Angelica Root (Dang Gui)
Chinese Dodder Seeds (Tu Si Zi)
Dogwood Fruit (Shan Zhu Yu)
Eucommia Bark (Du Zhong)
Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang),
Cinnamon Bark (Rou Gui)
Lycium Berry (Gou Qi Zi).
Prepared Aconite (Fu Zi)

You Gui Wan 右归丸Lycium & Corni Formula
You have successfully subscribed!
简体中文