Ban Xia Xie Xin Tang 半夏泻心汤 Pinellia Combination

$35.00
Dried Ginger Rhizome (Gan Jiang),
Coptis Rhizome (Huang Lian),
Baical Skullcap (Huang Qin).
Pinellia Rhizome (Ban Xia).
Ginseng Root (Ren Shen).
Licorice Root (Gan Cao).
Jujube Berry (Da Zao).
Ban Xia Xie Xin Tang 半夏泻心汤 Pinellia Combination
You have successfully subscribed!
简体中文