Ban Xia Tian Ma Bai Zhu Tang 半夏天麻白术汤 Pinellia & Gastrodia Combination

$35.00
Citrus Peel (Chen Pi), Hoelen (Fu Ling)
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang),
Dried Ginger Rhizome (Gan Jiang),
Phellodendron Bark (Huang Bai),
Atractylodis Rhizome (Bai Zhu),
Gastrodia Rhizome (Tian Ma),
Medicated Leven (Shen Qu),
Astragalus Root (Huang Qi),
Prepared Pinellia Rhizome (Zhi Ban Xia),
Ginseng Root (Ren Shen),
Alisma Rhizome (Ze Xie),
Barley Sprouts (Mai Ya).
Ban Xia Tian Ma Bai Zhu Tang 半夏天麻白术汤 Pinellia & Gastrodia Combination
You have successfully subscribed!
简体中文