Jia Wei Xiao Yao San 加味逍遥散Bupleurum & Peony Formula

$35.00
Pappermint (Bo He), Hoelen (Fu Ling)
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang)
Chinese Angelica Root (Dang Gui)
Tree Peony Root Bark (Mu Dan Pi)
Cape Jasmine Fruit (Shan Zhi Zi)
Atractylodis Rhizome (Bai Zhu)
White Peony Root (Bai Shao)
Bupleurum Root (Chai Hu)
Prepared Licorice Root (Zhi Gan Caoe
Jia Wei Xiao Yao San 加味逍遥散Bupleurum & Peony Formula
You have successfully subscribed!
简体中文