Jia Wei Ping Wei San 加味平胃散Modified Magnolia & Ginger Formula

$35.00
Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao).
Medicated Leaven (Shen Qu),
Black Atractylodis Rhizome (Cang Zhu),
Magnolia Bark (Hou Po).
Barley Sprouts (Mai Ya),
Fresh Ginger Rhizome(Sheng Jiang).
Jujube Berry (Da Zao),
Citrus Peel (Chen Pi).
Jia Wei Ping Wei San 加味平胃散Modified Magnolia & Ginger Formula
You have successfully subscribed!
简体中文