Liu Wei Di Huang Wan 六味地黄丸Rehmannia Six Formula

$35.00

Mountain Yam Rhizome (Shan Yao),
Tree Peony Root Bark (Mu Dan Pi),
Dogwood Fruit (Shan Zhu Yu),
Prepared Rhemannia Root
(Shou Di Huang),
Alisma Rhizome (Ze Xie),
Hoelen (Fu Ling).

Liu Wei Di Huang Wan 六味地黄丸Rehmannia Six Formula
You have successfully subscribed!
简体中文