Ba Zheng San 八正散 Dianthus Formula

$35.00
Dianthus (Qu Mai), Talcum (Hua Shi).
Cape Jasmine Fruit (Shan Zhi Zi),
Plantago Seeds (Che Qian Zi),
Juncus Pith (Deng Xin Cao),
Rhubarb Root & Rhizome (Da Huang),
Licorice Root (Gan Cao),
Crinitum (Bi Zai Cao),
Knotgrass (Bian Xu).
Ba Zheng San 八正散 Dianthus Formula
You have successfully subscribed!
简体中文