Ren Shen Yang Rong Tang 人参养荣汤Ginseng Nutri Combination

$35.00

Citrus Peel (Chen Pi), Hoelen (Fu Ling),
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang),
Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao).
Chinese Angelica Root (Dang Gui)
Atractylodis Rhizome (Bai Zhu),
Cinnamon Inner Bark (Gui Xin).
White Peony Root (Bai Shao),
Schizandra Fruit (Wu Wei Zi).
Astragalus Root (Huang Qi,).
Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang).
Polygala Root (Yuan Zhi).
Ginseng Root (Ren Shen).
Jujube Berry (Da Zao),

Ren Shen Yang Rong Tang 人参养荣汤Ginseng Nutri Combination
You have successfully subscribed!
简体中文