Jiu Wei Qiang Huo Tang 九味羌活汤Notopterigium Nine Herbs Combination

$35.00
Rehmannia Root (Sheng Di Huang),
Saposhnikovia Root (Feng Fang},
Notopterygium Root (Qiang Huo),
Angelica Dahurica Root (Bai Zhi),
Chinese Wild Ginger (Xi Xin),
Baical Skullcap (Huang Qin),
Black Atractylodis Rhizome (Cang Zhu),
Spring Onion (Cong Bai).
Licorice Root (Gan Cao),
Cnidium (Chuan Xiong),
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang)
Jiu Wei Qiang Huo Tang 九味羌活汤Notopterigium Nine Herbs Combination
You have successfully subscribed!
简体中文