San Bi Tang 三痹汤Duhuo & Gentiana Combination

$35.00

Cnidium (Chuan Xiong), Jujube Berry (Da Zao)
Hoelen (Fu Ling). Chinese Wild Ginger (Xi Xin),
Gentiana Macrophylla Root (Qin Jiao),
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang),
Rehmannia Root (Sheng Di Huang),
Pubescent Angelica Root (Du Huo).
Chinese Angelica Root (Dang Gui).
Saposhnikovia Root (Fang Feng).
Japanese Teasel Root (Xu Duan),
Cyathula Root (Chuan Niu Xi),
White Peony Root (Bai Shao).
Eucommia Bark (Du Zhong).
Astragalus Root (Huang Qi)
Cinnamon Bark (Rou Gui)
Ginseng Root (Ren Shen).
Licorice Root (Gan Cao).

San Bi Tang 三痹汤Duhuo & Gentiana Combination
You have successfully subscribed!
简体中文