Jinhua Qinggan Yin 坤德金花清感飲 Honeysuckle Cleansing Decoction

$100.00

Supplement Facts:

Honeysuckle (Jin Yin Hua) Raw Gypsum (Sheng Shi Gao) Bitter Apricot Seed (Xin Ren) Scutellaria Root (Huang Qin) Thunberg Fritillary Bulb (Zhe Bei Mu) Anemarrhena Rhizome (Zhi Mu) Burdock (Niu Bang Zi) Artemisia Annua (Qing Hao) Mentha (Bo He) Licorice Root (Gan Cao)

Jinhua Qinggan Yin 坤德金花清感飲 Honeysuckle Cleansing Decoction
You have successfully subscribed!
English