Xiang Sha Yang Wei Tang 香砂養胃湯 Cyperus & Amomi Combination

$35.00
Cyperus (Xiang Fu), Hoelen (Fu Ling)
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang),
Cardamon Cluster (Bai Dou Kou),
Atractylodis Rhizome (Bai Zhu),
Black Atractylodis Rhizome (Cang Zhu),
Amomum Fruit (Sha Ren),
Ginseng Root (Ren Shen),
Licorice Root (Gan Cao),
Magnolia Bark (Hou Po),
Costus Root (Mu Xiang).
Jujube Berry (Da Zao),
Citrus Peel (Chen Pi).

Xiang Sha Yang Wei Tang 香砂養胃湯 Cyperus & Amomi Combination
You have successfully subscribed!