Jin Gui Shen Qi Wan 金匱腎氣丸 Kidney Qi Pill of Golden Cabinet

$35.00
Mountain Yam Rhizome (Shan Yao),
Rehmannia Root (Sheng Di Huang),
Tree Peony Root Bark (Mu Dan Pi),
Dogwood Fruit (Shan Zhu Yu),
Cinnamon Twig (Gui Zhi),
Alisma Rhizoma (Ze Xie),
Hoelen (Fu Ling),
Aconite Preparata (Fu Zi).
Jin Gui Shen Qi Wan 金匱腎氣丸 Kidney Qi Pill of Golden Cabinet
You have successfully subscribed!