Xiao Yao San 逍遙散 Bupleurum & DangGui Formula

$35.00
Peppermint (Bo He), Hoelen (Fu Ling)
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang),
Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao),
Chinese Angelica Root (Dang Gui),
Atractylodis Rhizome (Bai Zhu),
White Peony Root (Bai Shao),
Buplerum Root (Chai Hu).
Xiao Yao San 逍遙散 Bupleurum & DangGui Formula
You have successfully subscribed!