Zhen Ren Huo Ming Yin 真人活命飲 Angelica & Mastic Combination

$35.00
Chinese Angelica Root Tail (Dang Gui Wei),
Citrus Peel (Chen Pi),
Myrrh (Mo Yao),
Thrichosanthis Root (Tian Hua Fen)
Saposhnikoviae Root (Fang Feng),
Thunberg Fritillaria Bulb (Bei Mu).
Angelica Dahurica Root (Bai Zhi),
Lonicera Flower (Jin Yin Hua).
Gleditsia Thorn (Zao Jiao Ci).
Frankincense (Ru Xiang).
Licorice Root (Gan Cao).
Zhen Ren Huo Ming Yin 真人活命飲 Angelica & Mastic Combination
You have successfully subscribed!