Dang Gui Si Ni Tang 當歸四逆湯 DangGui & Jujube Combination

$35.00
Chinese Angelica Root (Dang Gui),
White Peony Root (Bai Shao),
Chinese Wild Ginger (Xi Xin),
Cinnamon Twig (Gui Zhi),
Akebia Caulis (Mu Tong).
Licorice Root (Gan Cao),
Jujube Berry (Da Zao).
Dang Gui Si Ni Tang 當歸四逆湯 DangGui & Jujube Combination
You have successfully subscribed!