Yu Nu Jian 玉女煎 Rehmannia& Gypsum Combination

$35.00
Dwarf Lily-Turf Root (Mai Men Dong),
Anamarrhena Rhizome (Zhi Mu).
Cyathula Root (Chuan Niu Xi).
Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang),
Gypsum (Shi Gao).
Yu Nu Jian 玉女煎 Rehmannia& Gypsum Combination
You have successfully subscribed!