Zi Shen Tong Er Tang 滋腎通耳湯 Scute & Angelica Combination

$35.00
Angelica Root (Bai Zhi), Cyperus (Xiang Fu)
Rehmannmia Root (Sheng Di Huang),
Chinese Angelica Root (Dang Gui),
Phellodendron Bark (Huang Bai),
Anemarrhena Rhizome(Zhi Mu),
White Peony Root (Bai Shao).
Baical Skullcap (Huang Qin),
Buplerum Root (Chai Hu),
Cnidium (Chuan Xiong),
Zi Shen Tong Er Tang 滋腎通耳湯 Scute & Angelica Combination
You have successfully subscribed!