Wen Dan Tang 溫膽湯 Bamboo & Hoelen Combination

$35.00
Immature Bitter Orange (Zhi Shi)
Bamboo Shavings (Zhu Ru)
Prepared Pinellia Rhizome (Zhi Ban Xia),
Licorice Root (Gan Cao),
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang),
Jujube Berry (Da Zao),
Citrus Peel (Chen Pi),
Hoelen (Fu Ling).
Wen Dan Tang 溫膽湯 Bamboo & Hoelen Combination
You have successfully subscribed!