Xiao Huo Luo Dan 小活絡丹 Myrrh & Lumbricus Formula

$35.00
Prepared Arisaema Rhizome
(Tian Nan Xing),
Frankincense (Ru Xiang),
Myrrh (Mo Yao),
Aconite Radix Preparata
(Zhi Chung Wu),
Aconite Cao Wu Perperata
(Zhi Cao Wu),
Pheretima (Di Long).
Xiao Huo Luo Dan 小活絡丹 Myrrh & Lumbricus Formula
You have successfully subscribed!