Shen Ling Bai Zhu San 參苓白朮散 Stabilize the Center Formula

$35.00
Codonopsis Root (Dang Shen)
Bai-Zhu Atractylodes Rhizome (Bai Zhu)
Chinese Yam Rhizome (Shan Yao)
Poria Sclerotium (Fu Ling)
Hyacinth Bean (Bai Bian Dou)
Sacred Lotus Seed (Lian Zi)
Job's Tears Seed (Yi Yi Ren)
Chinese Licorice Root (Gan Cao)
Chinese Amomum Fruit (Sha Ren)
Platycodon Root (Jie Geng)
Shen Ling Bai Zhu San 參苓白朮散 Stabilize the Center Formula
You have successfully subscribed!