Qi Bao Mei Zan Dan 七寶美髯丹 Cuscuta & Lycium Formula

$35.00
Chinese Angelica Root (Dang Gui),
Fleeceflower Root (He Shou Wu).
Chinese Dodder Seed (Tu Si Zi),
Achyranthes Root (Fai Niu Xi).
Psoralea Fruit (Bu Gu Zhi),
Lycium Berry (Gou Qi Zi).
Hoelen (Fu Ling)
Qi Bao Mei Zan Dan 七寶美髯丹 Cuscuta & Lycium Formula
You have successfully subscribed!