Jin Suo Gu Jin Wan 金鎖固精丸 Lotus Stamen Formula

$35.00
Astragalus Seed (Sha Yuan Zi),
Lotus Stamen (Lian Xu),
Euryale Seed (Qian Shi),
Dragon Bone (Long Gu),
Oyster Shell (Mu Li).
Jin Suo Gu Jin Wan 金鎖固精丸 Lotus Stamen Formula
You have successfully subscribed!