Guo Qi Yin 過期飲 P.M.S.O.S. Combination

$353.00
Cnidium (Chuan Xiong), Cyperus (Xiang Fu),
Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang),
Safflower (Hong Hua),
Akebia (Mu Tong),
Chinese Angelica Root (Dang Gui),
White Peony Root (Bai Shao).
Curcuma Rhizome (E Zhu).
Cinnamon Bark (Rou Gui).
Costus Root (Mu Xiang),
Licorice Root(Gan Cao),
Peach Kernal (Tao Ren).
Guo Qi Yin 過期飲 P.M.S.O.S. Combination
You have successfully subscribed!