Run Chang Tang 潤腸湯 Linum & Rhubarb Combination

$35.00
Rhubarb Root & Rhizome (Da Huang),
Rehmannia Root (Sheng Di Huang),
Chinese Angelica Root (Dang Gui),
Immature Bitter Orange (Zhi Shi),
Baical Skullcap (Huang Qin),
Prepared Rehmannia Root(Shou Di Huang),
Apricot Seed (Xing Ren),
Licorice Root (Gan Cao},
Magnolia Bark (Hou Pu),
Peach Kernal (Tao Ren),
Linum (Ma Zi Ren).
Run Chang Tang 潤腸湯 Linum & Rhubarb Combination
You have successfully subscribed!