Liu Wei Di Huang Wan 六味地黃丸 Rehmannia Six Formula

$35.00
Mountain Yam Rhizome (Shan Yao),
Tree Peony Root Bark (Mu Dan Pi),
Dogwood Fruit (Shan Zhu Yu),
Prepared Rhemannia Root
(Shou Di Huang),
Alisma Rhizome (Ze Xie),
Hoelen (Fu Ling).
Liu Wei Di Huang Wan 六味地黃丸 Rehmannia Six Formula
You have successfully subscribed!