Wu Pi Yin 五皮飲 Hoelen & Areca Combination

$35.00
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang)
Acanthopanacis Root Bark (Wu Jia Pi)
Hoelen Peel (Fu Ling Pi)
Lycium Bark (Di Gu Pi)
Areca Peej (Da Fu Pi)
Wu Pi Yin 五皮飲 Hoelen & Areca Combination
You have successfully subscribed!