Guo Qi Yin 过期饮PMSOS Combination

$353.00
Cnidium (Chuan Xiong), Cyperus (Xiang Fu),
Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang),
Safflower (Hong Hua),
Akebia (Mu Tong),
Chinese Angelica Root (Dang Gui),
White Peony Root (Bai Shao).
Curcuma Rhizome (E Zhu).
Cinnamon Bark (Rou Gui).
Costus Root (Mu Xiang),
Licorice Root(Gan Cao),
Peach Kernal (Tao Ren).
Guo Qi Yin 过期饮PMSOS Combination
You have successfully subscribed!
简体中文